FORVALTNINGSDATABASEN

Jens Otterbech

Denne siden viser opplysninger om Jens Otterbech fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Jens Otterbech
NSD id-nummer: 8073
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1981 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Handelspolitisk R 1970
1985 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Handelspolitisk R 1970
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Handelspolitisk R 1970