FORVALTNINGSDATABASEN

(42:8:2:5:4) Departementsområdet VITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (42:8:2:5:4) Departementsområdet VITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 147 133.5 120 120.0 27 13.5
Kvinner 274 252.2 207 207.0 67 45.2
Totalt 421 385.6 327 327.0 94 58.7
(42:8:2:5:4) Departementsområdet VITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.3 0.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:8:2:5:4) Departementsområdet VITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 421 385.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:8:2:5:4) Departementsområdet VITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 421 385.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (42:8:2:5:4) Departementsområdet VITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 421 385.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (42:8:2:5:4) Departementsområdet VITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 421 385.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (42:8:2:5:4) Departementsområdet VITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 421 385.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:8:2:5:4) Departementsområdet VITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) 42:8:2:5:4 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ADAMSTUEN 421 385.6