FORVALTNINGSDATABASEN

HÅ, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HÅ (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 194 44 238 192 31 223 2 13 15
1981 197 60 257 195 32 227 2 28 30
1982 200 62 262 198 32 230 2 30 32
1983 198 65 263 196 31 227 2 34 36
1984 185 62 247 185 29 214 33 33
1985 187 59 246 186 28 214 1 31 32
1986 178 70 248 177 33 210 1 37 38
1987 173 72 245 171 37 208 2 35 37
1988 163 78 241 161 36 197 2 42 44
1989 167 93 260 164 52 216 3 41 44
1990 177 100 277 175 57 232 2 43 45
1991 173 111 284 171 56 227 2 55 57
1992 181 112 293 181 56 237 56 56
1993 196 131 327 193 61 254 3 70 73
1994 174 112 286 170 55 225 4 57 61
1995 174 121 295 170 53 223 4 68 72
1996 180 108 288 178 48 226 2 60 62
1997 169 102 271 168 47 215 1 55 56
1998 174 110 284 173 55 228 1 55 56
1999 172 117 289 168 54 222 4 63 67
2000 154 66 220 150 37 187 4 29 33
2001 143 66 209 140 38 178 3 28 31
2002 151 61 212 148 39 187 3 22 25
2003 149 69 218 147 42 189 2 27 29
2004 140 64 204 139 41 180 1 23 24
2005 143 77 220 137 40 177 6 37 43
2006 137 68 205 135 46 181 2 22 24
2007 146 75 221 143 48 191 3 27 30
2008 137 69 206 125 54 179 12 15 27
2009 130 74 204 120 50 170 10 24 34
2010 130 79 209 118 55 173 12 24 36
2011 133 90 223 122 67 189 11 23 34
2012 134 99 233 127 74 201 7 25 32
2013 137 102 239 128 76 204 9 26 35
2014 129 102 231 120 72 192 9 30 39
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HÅ (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 193.7 37.3 231.0 192.0 31.0 223.0 1.7 6.3 8.0
1981 196.7 44.9 241.6 195.0 32.0 227.0 1.7 12.9 14.6
1982 199.7 45.2 244.9 198.0 32.0 230.0 1.7 13.2 14.9
1983 197.1 46.4 243.5 196.0 31.0 227.0 1.1 15.4 16.5
1984 185.0 42.9 227.9 185.0 29.0 214.0 13.9 13.9
1985 186.5 41.6 228.1 186.0 28.0 214.0 0.5 13.6 14.1
1986 177.7 50.0 227.7 177.0 33.0 210.0 0.7 17.0 17.7
1987 172.7 54.7 227.4 171.0 37.0 208.0 1.7 17.7 19.4
1988 162.6 57.7 220.3 161.0 36.0 197.0 1.6 21.7 23.3
1989 165.7 73.0 238.7 164.0 52.0 216.0 1.7 21.0 22.7
1990 176.2 79.8 256.0 175.0 57.0 232.0 1.2 22.8 24.0
1991 171.8 81.3 253.1 171.0 56.0 227.0 0.8 25.3 26.1
1992 181.0 79.7 260.7 181.0 56.0 237.0 23.7 23.7
1993 194.8 88.5 283.3 193.0 61.0 254.0 1.8 27.5 29.3
1994 172.4 79.9 252.3 170.0 55.0 225.0 2.5 24.9 27.4
1995 172.8 86.1 258.9 170.0 53.0 223.0 2.8 33.1 35.9
1996 179.5 77.8 257.4 178.0 48.0 226.0 1.5 29.8 31.4
1997 168.7 74.4 243.1 168.0 47.0 215.0 0.7 27.4 28.1
1998 173.2 83.2 256.4 173.0 55.0 228.0 0.2 28.2 28.4
1999 169.4 88.0 257.4 168.0 54.0 222.0 1.4 34.0 35.4
2000 152.4 54.7 207.1 150.0 37.0 187.0 2.4 17.7 20.1
2001 141.5 55.5 197.0 140.0 38.0 178.0 1.5 17.5 19.0
2002 149.9 52.1 202.0 148.0 39.0 187.0 1.9 13.1 15.0
2003 148.4 59.8 208.2 147.0 42.0 189.0 1.4 17.8 19.2
2004 139.9 55.9 195.8 139.0 41.0 180.0 0.9 14.9 15.8
2005 140.2 62.7 202.9 137.0 40.0 177.0 3.2 22.7 25.9
2006 136.4 61.2 197.6 135.0 46.0 181.0 1.4 15.2 16.6
2007 145.1 66.4 211.5 143.0 48.0 191.0 2.1 18.4 20.5
2008 132.1 64.4 196.6 125.0 54.0 179.0 7.1 10.4 17.6
2009 126.2 67.9 194.1 120.0 50.0 170.0 6.2 17.9 24.1
2010 124.8 72.6 197.4 118.0 55.0 173.0 6.8 17.6 24.4
2011 128.8 84.4 213.2 122.0 67.0 189.0 6.8 17.4 24.2
2012 131.0 91.8 222.8 127.0 74.0 201.0 4.0 17.8 21.8
2013 133.3 95.0 228.3 128.0 76.0 204.0 5.3 19.0 24.3
2014 125.8 91.9 217.7 120.0 72.0 192.0 5.8 19.9 25.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HÅ (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 238 0.1 231.0 0.1
1981 257 0.1 241.6 0.1
1982 262 0.1 244.9 0.1
1983 263 0.1 243.5 0.1
1984 247 0.1 227.9 0.1
1985 246 0.1 228.1 0.1
1986 248 0.1 227.7 0.1
1987 245 0.1 227.4 0.1
1988 241 0.1 220.3 0.1
1989 260 0.1 238.7 0.1
1990 277 0.1 256.0 0.2
1991 284 0.2 253.1 0.2
1992 293 0.2 260.7 0.2
1993 327 0.2 283.3 0.2
1994 286 0.2 252.3 0.2
1995 295 0.2 258.9 0.2
1996 288 0.2 257.4 0.2
1997 271 0.2 243.1 0.2
1998 284 0.2 256.4 0.2
1999 289 0.2 257.4 0.2
2000 220 0.2 3.9 207.1 0.2
2001 209 0.2 3.6 197.0 0.2
2002 212 0.2 3.5 202.0 0.2
2003 218 0.2 3.5 208.2 0.2
2004 204 0.2 3.2 195.8 0.2
2005 220 0.2 3.4 202.9 0.2
2006 205 0.2 3.1 197.6 0.2
2007 221 0.2 3.1 211.5 0.2
2008 206 0.2 2.9 196.6 0.2
2009 204 0.1 2.8 194.1 0.2
2010 209 0.1 2.8 197.4 0.1
2011 223 0.2 3.0 213.2 0.2
2012 233 0.2 3.1 222.8 0.2
2013 239 0.2 3.1 228.3 0.2
2014 231 0.2 2.9 217.7 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HÅ (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 199 189.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 2.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 14.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 4.2
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HÅ (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 183 173.9
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 2.6
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 14.8
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 15.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 4.2
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HÅ (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:102 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NÆRBØ SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.6
4:5:8:3:16 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ÅNA FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 183 173.9
11:5:2:4:7 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-ROGALAND FILIAL KJØTTKONTROLLE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 2.6
90:2:2:11:18 NAV ROGALAND NAV HÅ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 14.8
4:7:15:14:6 ROGALAND POLITIDISTRIKT HÅ LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 15.6
59:22:58 STATSBYGG STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I HÅ KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 4.2
89:51:6:22 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I NÆRBØ VARHAUG OG OGNA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0