FORVALTNINGSDATABASEN

ULLENSVANG, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ULLENSVANG (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32 25 57 29 15 44 3 10 13
1981 32 23 55 28 14 42 4 9 13
1982 32 27 59 27 17 44 5 10 15
1983 31 28 59 26 13 39 5 15 20
1984 32 32 64 27 15 42 5 17 22
1985 26 28 54 24 16 40 2 12 14
1986 31 32 63 28 15 43 3 17 20
1987 30 31 61 27 16 43 3 15 18
1988 26 28 54 22 16 38 4 12 16
1989 26 35 61 22 19 41 4 16 20
1990 23 38 61 20 20 40 3 18 21
1991 22 44 66 17 20 37 5 24 29
1992 22 43 65 20 24 44 2 19 21
1993 25 51 76 22 21 43 3 30 33
1994 22 38 60 20 15 35 2 23 25
1995 21 43 64 19 20 39 2 23 25
1996 19 39 58 16 20 36 3 19 22
1997 19 38 57 16 19 35 3 19 22
1998 19 37 56 16 19 35 3 18 21
1999 17 33 50 14 19 33 3 14 17
2000 16 24 40 13 16 29 3 8 11
2001 15 22 37 12 16 28 3 6 9
2002 15 19 34 11 14 25 4 5 9
2003 15 19 34 12 14 26 3 5 8
2004 15 18 33 13 11 24 2 7 9
2005 16 17 33 14 11 25 2 6 8
2006 20 20 40 17 16 33 3 4 7
2007 28 40 68 26 30 56 2 10 12
2008 30 56 86 27 38 65 3 18 21
2009 31 53 84 26 32 58 5 21 26
2010 27 52 79 25 33 58 2 19 21
2011 25 60 85 21 37 58 4 23 27
2012 29 59 88 25 36 61 4 23 27
2013 29 53 82 25 35 60 4 18 22
2014 28 54 82 24 38 62 4 16 20
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ULLENSVANG (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30.5 18.8 49.2 29.0 15.0 44.0 1.5 3.8 5.2
1981 30.3 17.2 47.5 28.0 14.0 42.0 2.3 3.2 5.5
1982 29.8 20.2 50.0 27.0 17.0 44.0 2.8 3.2 6.0
1983 29.2 19.0 48.2 26.0 13.0 39.0 3.2 6.0 9.1
1984 29.9 22.0 51.9 27.0 15.0 42.0 2.9 7.0 9.9
1985 25.3 20.5 45.8 24.0 16.0 40.0 1.3 4.5 5.8
1986 29.5 22.1 51.7 28.0 15.0 43.0 1.5 7.2 8.7
1987 29.0 23.3 52.3 27.0 16.0 43.0 2.0 7.3 9.3
1988 25.0 21.2 46.2 22.0 16.0 38.0 3.0 5.2 8.2
1989 24.3 24.9 49.1 22.0 19.0 41.0 2.3 5.9 8.1
1990 21.7 25.7 47.5 20.0 20.0 40.0 1.7 5.7 7.5
1991 20.1 27.4 47.5 17.0 20.0 37.0 3.1 7.4 10.5
1992 21.0 29.2 50.2 20.0 24.0 44.0 1.0 5.2 6.2
1993 23.8 30.3 54.1 22.0 21.0 43.0 1.8 9.3 11.1
1994 21.2 24.5 45.7 20.0 15.0 35.0 1.2 9.5 10.7
1995 20.2 30.3 50.5 19.0 20.0 39.0 1.2 10.3 11.5
1996 17.7 27.9 45.6 16.0 20.0 36.0 1.7 7.9 9.6
1997 17.7 28.0 45.7 16.0 19.0 35.0 1.7 9.0 10.7
1998 16.9 28.5 45.4 16.0 19.0 35.0 0.9 9.5 10.4
1999 15.4 28.1 43.5 14.0 19.0 33.0 1.4 9.1 10.5
2000 14.4 20.5 34.9 13.0 16.0 29.0 1.4 4.5 5.9
2001 13.9 18.9 32.8 12.0 16.0 28.0 1.9 2.9 4.8
2002 13.4 17.5 30.9 11.0 14.0 25.0 2.4 3.5 5.9
2003 13.9 17.2 31.1 12.0 14.0 26.0 1.9 3.2 5.1
2004 14.4 15.6 30.0 13.0 11.0 24.0 1.4 4.6 6.0
2005 15.5 14.4 29.9 14.0 11.0 25.0 1.5 3.4 4.9
2006 19.0 18.6 37.6 17.0 16.0 33.0 2.0 2.6 4.6
2007 27.4 37.1 64.5 26.0 30.0 56.0 1.4 7.1 8.5
2008 29.1 50.3 79.5 27.0 38.0 65.0 2.2 12.3 14.5
2009 29.5 48.2 77.7 26.0 32.0 58.0 3.5 16.2 19.7
2010 26.1 47.7 73.8 25.0 33.0 58.0 1.1 14.7 15.8
2011 22.9 54.0 76.9 21.0 37.0 58.0 1.9 17.0 18.9
2012 26.7 53.5 80.2 25.0 36.0 61.0 1.7 17.5 19.2
2013 26.8 49.1 75.8 25.0 35.0 60.0 1.8 14.1 15.8
2014 25.6 50.7 76.4 24.0 38.0 62.0 1.6 12.7 14.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ULLENSVANG (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 57 0.0 49.2 0.0
1981 55 0.0 47.5 0.0
1982 59 0.0 50.0 0.0
1983 59 0.0 48.2 0.0
1984 64 0.0 51.9 0.0
1985 54 0.0 45.8 0.0
1986 63 0.0 51.7 0.0
1987 61 0.0 52.3 0.0
1988 54 0.0 46.2 0.0
1989 61 0.0 49.1 0.0
1990 61 0.0 47.5 0.0
1991 66 0.0 47.5 0.0
1992 65 0.0 50.2 0.0
1993 76 0.0 54.1 0.0
1994 60 0.0 45.7 0.0
1995 64 0.0 50.5 0.0
1996 58 0.0 45.6 0.0
1997 57 0.0 45.7 0.0
1998 56 0.0 45.4 0.0
1999 50 0.0 43.5 0.0
2000 40 0.0 2.8 34.9 0.0
2001 37 0.0 2.7 32.8 0.0
2002 34 0.0 2.5 30.9 0.0
2003 34 0.0 2.6 31.1 0.0
2004 33 0.0 2.5 30.0 0.0
2005 33 0.0 2.6 29.9 0.0
2006 40 0.0 2.9 37.6 0.0
2007 68 0.1 4.9 64.5 0.1
2008 86 0.1 6.2 79.5 0.1
2009 84 0.1 5.9 77.7 0.1
2010 79 0.1 5.3 73.8 0.1
2011 85 0.1 5.8 76.9 0.1
2012 88 0.1 6.9 80.2 0.1
2013 82 0.1 6.5 75.8 0.1
2014 82 0.1 6.3 76.4 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ULLENSVANG (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.4
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 61 56.9
DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ULLENSVANG (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.4
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 61 56.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ULLENSVANG (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:12 BIOFORSK BIOFORSK VEST ULLENSVANG LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.4
89:51:7:53 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I ULLENSVANG KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:15:13 HORDALAND POLITIDISTRIKT HARDANGER LENSMANNSDISTRIKT ULLENSVANG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:12:47 NAV HORDALAND NAV ULLENSVANG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
59:21:15 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK ULLENSVANG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 61 56.9
50:8:21 TINGRETTENE HARDANGER TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0