FORVALTNINGSDATABASEN

Landbruks- og matdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.01.1948 Konsesjonskontoret 213 Landbruks- og matdepartementet
01.01.1948 Kontoret for reindrift og ferskvannsfiske 213 Landbruks- og matdepartementet
30.06.1950 Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
30.06.1950 Landbruks- og matdepartementet 211 Relaterte enheter: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
29.01.1988 Landbruks- og matdepartementet 211 Relaterte enheter: Statens næringsmiddeltilsyn
29.01.1988 Statens næringsmiddeltilsyn 111 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
01.05.2018 Landbruks- og matdepartementet 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.05.2018 Landbruks- og matdepartementet 211 Relaterte enheter: Miljødirektoratet
01.05.2018 Landbruks- og matdepartementet 211 Relaterte enheter: Miljødirektoratet
01.05.2018 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
01.05.2018 Miljødirektoratet 211 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
01.05.2018 Miljødirektoratet 211 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet