Forvaltningsdatabasen

Klima- og miljødepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 94 88 182 93 62 155 1 26 27
1981 104 85 189 100 62 162 4 23 27
1982 106 93 199 101 64 165 5 29 34
1983 108 101 209 100 68 168 8 33 41
1984 118 114 232 111 77 188 7 37 44
1985 107 107 214 102 72 174 5 35 40
1986 107 112 219 103 83 186 4 29 33
1987 106 127 233 102 91 193 4 36 40
1988 108 130 238 105 102 207 3 28 31
1989 103 144 247 98 113 211 5 31 36
1990 113 141 254 107 114 221 6 27 33
1991 100 142 242 95 110 205 5 32 37
1992 123 155 278 116 126 242 7 29 36
1993 130 146 276 123 114 237 7 32 39
1994 107 145 252 101 115 216 6 30 36
1995 113 150 263 107 116 223 6 34 40
1996 117 149 266 109 118 227 8 31 39
1997 117 144 261 110 110 220 7 34 41
1998 119 140 259 111 114 225 8 26 34
1999 119 130 249 109 104 213 10 26 36
2000 121 143 264 109 124 233 12 19 31
2001 112 144 256 96 110 206 16 34 50
2002 110 139 249 101 110 211 9 29 38
2003 100 135 235 94 102 196 6 33 39
2004 96 136 232 91 108 199 5 28 33
2005 90 142 232 85 109 194 5 33 38
2006 93 136 229 85 104 189 8 32 40
2007 92 134 226 84 106 190 8 28 36
2008 103 131 234 93 102 195 10 29 39
2009 105 143 248 96 113 209 9 30 39
2010 114 144 258 102 113 215 12 31 43
2011 118 147 265 107 118 225 11 29 40
2012 118 157 275 107 121 228 11 36 47
2013 118 158 276 106 127 233 12 31 43
2014 101 143 244 92 119 211 9 24 33
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 38 37 37 36 37 42 42
1981 38 38 38 37 36 37 43 44
1982 38 38 38 38 36 37 42 41 41
1983 38 38 38 38 36 38 37 42 41
1984 38 39 39 38 37 38 38 45 44
1985 40 40 40 39 38 39 44 45 45
1986 40 40 40 40 37 39 46 46
1987 40 39 40 40 37 39 45 45
1988 41 40 40 40 38 39 46 47
1989 41 39 40 41 38 39 46 44 44
1990 43 39 41 43 38 40 46 43 44
1991 40 39 40 40 39 39 42 41 41
1992 41 39 40 41 39 40 37 41 40
1993 41 40 40 41 39 40 40 41 41
1994 41 40 41 42 40 41 37 41 40
1995 42 41 41 42 41 42 38 41 40
1996 42 41 41 42 40 41 42 41 41
1997 43 41 42 43 41 42 45 41 41
1998 43 42 42 43 41 42 47 44 45
1999 43 42 43 43 42 42 48 43 44
2000 44 42 43 43 42 43 54 43 47
2001 45 43 44 44 43 43 50 44 46
2002 44 43 44 44 43 43 52 44 46
2003 45 44 44 45 44 44 54 42 44
2004 46 44 45 46 44 45 50 44 45
2005 47 45 45 47 44 45 51 45 46
2006 47 45 46 47 45 46 49 45 46
2007 48 45 47 48 45 46 52 46 47
2008 47 46 47 47 46 46 55 47 49
2009 48 46 47 47 46 47 57 47 49
2010 48 46 47 47 46 46 55 45 48
2011 47 46 47 47 45 46 54 51 51
2012 47 46 46 47 45 46 51 47 48
2013 47 46 46 46 45 46 55 49 50
2014 46 44 45 46 44 45 48 47 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2014 Består via omorganisering

Fra 1.1.2014 skjer følgende endringer under ansvarsområdet til Klima- og Miljødepartementet:
- Planavdelingen overføres fra Klima- og Miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
- Ansvaret for klima og skogsatsingen overføres fra Utenriksdepartementet til Klima- og Miljødepartementet.
- Ansvaret for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter overføres fra Finansdepartementet til Klima- og Miljødepartementet.

Se også Forskrift FOR-2013-12-13-1455 Endring i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementene
URL: https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-12-13-1455

01.01.2014 Navneendring

Navn: Klima- og miljødepartementet
Kort navn: KLD

For å tydeliggjøre departementets ansvarsområder, skifter Miljøverndepartementet fra 1. januar 2014 navn til Klima- og miljødepartementet.

01.05.2018 Består via omorganisering

Endringer i ansvarsfordelingen mellom departementene - Kap. 1140 Høstbare viltressurser under Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet overtar ansvaret for styringen av Miljødirektoratet på området høstbare viltressurser.

4,4 mill. kroner er rammeoverført til Landbruks- og matdepartementets budsjett i samband med at ansvaret for forvaltinga av haustbare viltressursar er overført til dette departementet, jf. Prop. 48 S og Innst. 230 S (2017–2018).

Kapittelet under Landbruks- og matdepartementet er nytt, jf. endringar i ansvarsdelinga mellom departementa per 1.5.2018. Kap. 1140 Haustbare viltressursar omfattar utgifter til tiltak innanfor viltforvaltninga. Midlane under kap. 1140 er primært retta mot målet om auka verdiskaping under Landbruks- og matdepartementet, og resultatområda Naturmangfald og friluftsliv under Klima- og miljødepartementet.
Midlane er rammeoverførte frå Klima- og miljødepartementet i samband med endringar i ansvarsdelinga mellom departementa per 1.5.2018.

Kilder:
- Prop. 1 S 2018–2019 Landbruks- og matdepartementet, Kap. 1140 Haustbare viltressursar, s 84
- Prop. 1 S 2018–2019 Klima- og miljødepartementet, s 121

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.