Forvaltningsdatabasen

Klima- og miljødepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Finansdepartementet
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Utenriksdepartementet
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Planavdelingen
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Seksjon for gjeldsforvaltning og klimakvotehandel (SGK)
01.01.2014 Utenriksdepartementet 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.01.2014 Finansdepartementet 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.01.2014 Kommunal- og distriktsdepartementet 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.05.2018 Landbruks- og matdepartementet 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.05.2018 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
01.05.2018 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Miljødirektoratet
01.05.2018 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Miljødirektoratet