FORVALTNINGSDATABASEN

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Energiomstilling 78° nord Berlinger, Christian Tharanga; Olerud, Anna Birkeland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Styrerekruttering til heleide statlige selskaper - fremstilling og praksis Thune-Larsen, Ronja Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Gruvebusens kompetanseutvikling og kompetanseutnyttelse i tre organisasjonskulturperspektiv : Store Norske Spitsbergen Kulkompani Bergheim, Thelma
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Store Norske fra statsstøttet underskuddsbedrift til overskuddsforetak: en analyse av endringsprosesser i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 1987-2002. Martinussen, Berit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Ulike yrker - ulike yrkeskulturer. Om arbeid, kultur og æresfølelser blant taubanearbeidere og skeideverks/renseverksarbeidere ved Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S 1945 - 1987. Kongssund, Anita
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik