FORVALTNINGSDATABASEN

Rikstrygdeverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser lenker til eksterne ressurser som er relatert til denne enheten.

Lenker til eksterne ressurser

Link til arkivportalen.no (forvaltningsområde)

S-4F-1698 - Rikstrygdeverket 1895 - 2006 (Helse- og sosialsaker)

S-4F-16757 - Rikstrygdeverket. Administrasjonsavdelingen, Forvaltningskontoret ()

S-4F-16732 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdeling III, Prisforhandlingskontoret ()

S-4F-16759 - Rikstrygdeverket, EDB-Avdelingen ()

S-4F-14394 - Rikstrygdeverket, Økonomiavdelingen 1967-1992 ()

S-4F-16338 - Rikstrygdeverket, Ulykkestrygdavdelingen 2006 ()

S-4F-14385 - Rikstrygdeverket, Kontoret for bokholderi og revisjon 1948-1955 ()

S-4F-16743 - Rikstrygdeverket, Uførhetsavdelingen ()

S-4F-16742 - Rikstrygdeverket, Uførhetsavdelingen, 2. uførhetskontor ()

S-4F-16779 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdeling II ()

S-4F-16749 - Rikstrygdeverket, Uførhetsavdelingen, Yrkesskadekontoret ()

S-4F-16723 - Rikstrygdeverket, Trygderevisjonens faglige utvalg ()

S-4F-14393 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, Informasjonskontoret 1978 ()

S-4F-16782 - Rikstrygdeverket, ankekjennelser ()

S-4F-14392 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, Personalkontoret 1978-1985 ()

S-4F-14383 - Rikstrygdeverkets styre 1895 ()

S-4F-14395 - Rikstrygdeverket, Regnskapskontoret 1985 ()

S-4F-14387 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen 1955 ()

S-4F-14367 - Rikstrygdeverket, Kontoret for syketrygden 1930-1936 ()

S-4F-16747 - Rikstrygdeverket, Uførhetsavdelingen, 1. yrkesskadekontor ()

S-4F-15212 - Rikstrygdeverket, Sekretariatet 1895-1924 ()

S-4F-14370 - Rikstrygdeverket, Syketrygdavdelingen, 2. syketrygdkontor 1955-1972 ()

S-4F-15217 - Rikstrygdeverket, Krigspensjoneringskontoret 1992 ()

S-4F-16781 - Rikstrygdeverket, Internasjonalt kontor ()

S-4F-16754 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, Bedrifthelsetjenesten ()

S-4F-16740 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdeling I, Ankekontoret ()

S-4F-14388 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, 1. administrasjonskontor 1955-1977 ()

S-4F-14373 - Rikstrygdeverket, Sykestønadsavdelingen, 2. sykestønadskontor 1972-1990 ()

S-4F-16758 - Rikstrygdeverket, Utredningsavdelingen ()

S-4F-16389 - Rikstrygdeverket, Kontoret for industriarbeidstrygdens bedriftssaker 1910-1955 ()

S-4F-16760 - Rikstrygdeverket, IT-Avdelingen ()

S-4F-16741 - Rikstrygdeverket, Ankenemnda for yrkesskadetrygden ()

S-4F-16767 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdelingen I, Sykepengekontoret ()

S-4F-16756 - Rikstrygdeverket. Administrasjonsavdelingen, Juridisk kontor 1992-2002 1992-2002 ()

S-4F-14371 - Rikstrygdeverket, Syketrygdavdelingen, 3. syketrygdkontor 1955-1972 ()

S-4F-14814 - Rikstrygdeverket, Ulykkestrygdavdelingen. 1. ulykkestrygdkontor 1955-1967 ()

S-4F-14378 - Rikstrygdeverket, Generell avdeling, Konvensjonskontoret 1985-1992 ()

S-4F-16761 - Rikstrygdeverket, Trygdedirektøren ()

S-4F-16735 - Rikstrygdeverket, Uførhetsavdelingen, Folketrygdkontoret for utenlandssaker ()

S-4F-14374 - Rikstrygdeverket, Sykestønadsavdelingen, 3. sykestønadskontor 1972-1990 ()

S-4F-16753 - Rikstrygdeverket, Økonomiavdelingen, 1. Økonomikontor 1968-1983 ()

S-4F-10776 - Rikstrygdeverket, Kontoret for industriarbeidertrygdens skadesaker 1895-1955 ()

S-4F-15214 - Rikstrygdeverket, Pensjonsavdelingen, 1. pensjonskontor 1958-1992 ()

S-4F-16763 - Rikstrygdeverket, Systemavdelingen ()

S-4F-16736 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdeling III, HRA/Stab ()

S-4F-14384 - Rikstrygdeverket, Fonds- og kassererkontoret 1939-1955 ()

S-4F-14391 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, Administrasjonskontoret 1977-1989 ()

S-4F-16391 - Rikstrygdeverket, Ulykkestrygdavdelingen, Fiskerskadesaker ()

S-4F-15215 - Rikstrygdeverket, Pensjonsavdelingen, 3. pensjonskontor 1960-1990 ()

S-4F-16724 - Rikstrygdeverket, Trygderevisjonens tilsettingsråd ()

S-4F-15216 - Rikstrygdeverket, Pensjonsavdelingen, 4. pensjonskontor 1962-1992 ()

S-4F-16774 - Rikstrygdeverket, Revisjonskontoret ()

S-4F-14567 - Rikstrygdeverket, 2. yrkesskadekontor 1972-1992 ()

S-4F-15213 - Rikstrygdeverket, Pensjonsavdelingen, 2. pensjonskontor 1958-1992 ()

S-4F-16762 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, Trygdedirektørens stab ()

S-4F-14375 - Rikstrygdeverket, Juridisk avdeling, 1. juridisk kontor 1967-1985 ()

S-4F-16764 - Rikstrygdeverket. Stønadsavdeling I og III. Hjelpemiddelkontoret ()

S-4F-14372 - Rikstrygdeverket, Syketrygdavdelingen, 4. syketrygdkontor 1956-1967 ()

S-4F-14390 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, 3. administrasjonskontor 1955-1977 ()

S-4F-16335 - Rikstrygdeverket, Sykestønadsavdelingen, 1. sykestønadskontor ()

S-4F-16731 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdelingen II, Pensjonskontoret ()

S-4F-16745 - Rikstrygdeverket, Uførhetsavdelingen, 2. folketrygdkontor ()

S-4F-16750 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdeling I, Uførhetskontoret ()

S-4F-16727 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdeling I og III. ()

S-4F-16780 - Rikstrygdeverket, Oppfølgings- og sykestønadsavdelingen, Fagutviklingsseksjonen ()

S-4F-16768 - Rikstrygdeverket, Helsetjeneste- og rehabiliteringsavdelingen, Prisforhandlingskontoret ()

S-4F-14376 - Rikstrygdeverket, Juridisk avdeling, 2. juridisk kontor 1967-1985 ()

S-4F-16770 - Rikstrygdeverket, Familie- og pensjonsavdelingen, Generelt kontor ()

S-4F-10777 - Rikstrygdeverket, Kontoret for sjømanns- og fiskeriforsikring 1916-1955 ()

S-4F-16726 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdeling II og III, Sykebehandlingskontoret ()

S-4F-16737 - Rikstrygdeverket, Oppfølgings- og sykestønadsavdeling, Trygdemedisinsk seksjon ()

S-4F-16751 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdeling I, Yrkesskadekontoret (leveres senere) ()

S-4F-16752 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, Personal- og organisasjonskontoret 1993-2000 1993-2000 ()

S-4F-16748 - Rikstrygdeverket, Uførhetsavdelingen, Uførhetskontoret ()

S-4F-16337 - Rikstrygdeverket, Ulykkestrygdavdelingen, 4. ulykkestrygdkontor ()

S-4F-16755 - Rikstrygdeverket, Personalavdelingen, Kompetanseområdet ()

S-4F-16738 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdeling III ()

S-4F-16336 - Rikstrygdeverket, Ulykkestrygdavdelingen, 3. ulykkestrygdkontor ()

S-4F-16765 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdelingen I, Attføringskontoret ()

S-4F-14377 - Rikstrygdeverket, Generell avdeling, 1. generell kontor 1985-1992 ()

S-4F-14369 - Rikstrygdeverket, Syketrygdavdelingen, 1. syketrygdkontor 1955-1972 ()

S-4F-14389 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, 2. administrasjonskontor 1955-1977 ()

S-4F-15218 - Rikstrygdeverket, Stønadsavd. I, Yrkesskadekontoret ()

S-4F-16729 - Rikstrygdeverket, Stønadsavdelingen II, Familiekontoret ()

S-4F-16744 - Rikstrygdeverket, Uførhetsavdelingen, 5. uførhetskontor ()

S-4F-16746 - Rikstrygdeverket, Uførhetsavdelingen, 3. folketrygdkontor ()

S-4F-16388 - Rikstrygdeverket, Ulykkestrygdavdelingen, Kontoret for statistikk og rentesaker ()

S-4F-16730 - Rikstrygdeverket, Familie og pensjonsavdelingen, Krigspensjonsseksjonen ()

S-4F-16766 - Rikstrygdeverket, Generell avdeling, 2. kontor ()

S-4F-16769 - Rikstrygdeverket, Helsetjeneste- og rehabiliteringsavdelingen, Helsetjenestekontoret ()

S-4F-14368 - Rikstrygdeverket, Syketrygdkontoret for regnskapssaker og statistikk 1940-1955 ()

S-4F-14386 - Rikstrygdeverket, Kontoret for personalsaker og administrasjon 1942-1955 ()

S-4F-16773 - Rikstrygdeverket. Familie og pensjonsavdelingen, Internasjonalt kontor ()

S-4F-16772 - Rikstrygdeverket, Familie- og pensjonsavdelingen, Familiekontoret ()

S-4F-16734 - Rikstrygdeverket, Administrasjonsavdelingen, Hovedutvalget for samarbeidsutvalg i trygdekontorene ()