FORVALTNINGSDATABASEN

Rikstrygdeverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.2000 Statens legemiddelkontroll 311 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
01.01.2001 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
01.01.2001 Rikstrygdeverket 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2001 Rikstrygdeverket 211 Relaterte enheter: Direktoratet for medisinske produkter
01.01.2001 Rikstrygdeverket 211 Relaterte enheter: Statens legemiddelkontroll
01.01.2001 Direktoratet for medisinske produkter 111 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
30.06.2006 Rikstrygdeverket 306 Sammenslått inn i: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.07.2006 NAV - Spesialenheter 111 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
01.07.2006 NAV IKT 111 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
01.07.2006 Arbeids- og velferdsdirektoratet 106 Sammenslått av: Rikstrygdeverket