FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Troms og Finnmark fylke

Enheter lokalisert i fylket Troms og Finnmark.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
5405 Vadsø Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvalteren i Troms og Finnmark
5437 Karasjok Kommunal- og distriktsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen
5430 Kautokeino Kommunal- og distriktsdepartementet 33 0 Internasjonalt reindriftssenter
5401 Tromsø Klima- og miljødepartementet 20 0 Norsk Polarinstitutt
5401 Tromsø Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
5404 Vardø Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Kontoret for voldsoffererstatning
5430 Kautokeino Kunnskapsdepartementet 31 21 Samisk høgskole / Sámi allaskuvla
5416 Bardu Forsvarsdepartementet 33 21 Sjef Hæren
Lokale avdelinger per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
5401 Tromsø Kunnskapsdepartementet 20 0 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Avdeling DIKU / KN Tromsø