FORVALTNINGSDATABASEN

Aass, Thor Arne (1984):

En analyse av samhandling og dominans i forholdet mellom fylkesmannen, fylkeskommunene og primærkommunene.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1385

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: