FORVALTNINGSDATABASEN

Lågbu, Øivind (1995):

Den mektige staten? En analyse av fylkesmannens styring av kommunal økonomi mektige staten?

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=218

Antall sider:

121

ISBN-nummer:

82-570-4023-1

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1437

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: