FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Generell tenesteyting elles K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Generell tenesteyting elles K".

8 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2002 Public Sector Transparency and Accountability: Making It Happen OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1997 Evaluering av forsøk med utvidet fullmakt til å opprette og inndra stillinger Birkelig, Lars, Øvrelid, Ragnhild, Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 2001 Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet Hernar, Olav, Hansen, Freddy
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy
Tidsskriftsartikkel 1999 Competitive Tendering and Contracting Out: Rhetoric or Reality. Hodge, G.
Tidsskriftsartikkel 2005 Exploring and Explaining Contracting Out: Patterns among the American States. Brudney, J., Fernandez, S., Ryu, J.E., & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing Public Service Contracts: Aligning Values, Institutions and Markets. Brown, T.L., Potoski, M., & Van Slyke, D.