FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIHUSET I SANDVIKA (Orgnr. 817830722)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 817830722
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIHUSET I SANDVIKA
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kjørboveien 33, 1337 SANDVIKA
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 05-10-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.