FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER (Orgnr. 974761157)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761157
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 482
Forretningsadresse: Rognebakken 8, 2770 JAREN
Forretningskommune: GRAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57328

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet