FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER TYNSET (Orgnr. 821235332)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 821235332
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER TYNSET
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Ringveien 36A, 2500 TYNSET
Forretningskommune: TYNSET
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-08-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.