FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FELLESTJENESTER KONGSBERG POLITISTASJON (Orgnr. 821545862)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 821545862
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FELLESTJENESTER KONGSBERG POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Dyrmyrgata 12, 3611 KONGSBERG
Forretningskommune: KONGSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 11-10-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.