FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS FORVALTNINGSSENTER - HAUGESUND (Orgnr. 828338412)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 828338412
Navn/foretaksnavn: POLITIETS FORVALTNINGSSENTER - HAUGESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Sørhauggata 128, 5527 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 278, 5501 HAUGESUND
Registrert dato: 15-12-2021
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.