FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-VEST POLITIDISTRIKT (Orgnr. 983998313)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983998313
Navn/foretaksnavn: SØR-VEST POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1390
Forretningsadresse: Lagårdsveien 6, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 240, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 05-12-2001
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57417

Lenker til interne ressurser