FORVALTNINGSDATABASEN

VESTFOLD FRIOMSORGSKONTOR (Orgnr. 873980672)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 873980672
Navn/foretaksnavn: VESTFOLD FRIOMSORGSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 44
Forretningsadresse: Anton Jenssens gate 5, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2129, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet