FORVALTNINGSDATABASEN

KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET (Orgnr. 911830868)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 911830868
Navn/foretaksnavn: KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 5989
Forretningsadresse: Solheimsgata 21, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 17-04-2013
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57156

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet