FORVALTNINGSDATABASEN

OPPLAND SIVILFORSVARSDISTRIKT (Orgnr. 874713872)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874713872
Navn/foretaksnavn: OPPLAND SIVILFORSVARSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Starum Leir Bilit, 2850 LENA
Forretningskommune: ØSTRE TOTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sikt id-nummer: 56702

Lenker til interne ressurser