FORVALTNINGSDATABASEN

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) (Orgnr. 974760983)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760983
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 732
Forretningsadresse: Rambergveien 9, 3115 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2014, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 56090

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet