FORVALTNINGSDATABASEN

VEST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT (Orgnr. 874714372)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874714372
Navn/foretaksnavn: VEST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Sjøgata 8, 9600 HAMMERFEST
Forretningskommune: HAMMERFEST
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 483, 9615 HAMMERFEST
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sikt id-nummer: 56710

Lenker til interne ressurser