FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO FENGSEL (Orgnr. 874718602)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874718602
Navn/foretaksnavn: OSLO FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 285
Forretningsadresse: Åkebergveien 11, 0650 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9292 GRØNLAND, 0134 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet