FORVALTNINGSDATABASEN

GJØVIK POLITISTASJON (Orgnr. 874726052)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874726052
Navn/foretaksnavn: GJØVIK POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 156
Forretningsadresse: Strandgata 36, 2821 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 2801 GJØVIK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.