FORVALTNINGSDATABASEN

INNLANDET POLITIDISTRIKT (Orgnr. 983997953)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983997953
Navn/foretaksnavn: INNLANDET POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1040
Forretningsadresse: Vangsvegen 155, 2321 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 355, 2303 HAMAR
Registrert dato: 05-12-2001
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57422

Lenker til interne ressurser