FORVALTNINGSDATABASEN

KONGSBERG POLITIHUS (Orgnr. 874727792)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874727792
Navn/foretaksnavn: KONGSBERG POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 74
Forretningsadresse: Dyrmyrgata 12, 3611 KONGSBERG
Forretningskommune: KONGSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.