FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-ØST POLITIDISTRIKT (Orgnr. 983998178)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983998178
Navn/foretaksnavn: SØR-ØST POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1833
Forretningsadresse: Tollbodgaten 9, 3111 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 05-12-2001
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57419

Lenker til interne ressurser