FORVALTNINGSDATABASEN

NORE OG UVDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 874727822)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874727822
Navn/foretaksnavn: NORE OG UVDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kioskgården, 3630 RØDBERG
Forretningskommune: NORE OG UVDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2073, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.