FORVALTNINGSDATABASEN

SØNDRE VESTFOLD FENGSEL BERG AVDELING (Orgnr. 874730092)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874730092
Navn/foretaksnavn: SØNDRE VESTFOLD FENGSEL BERG AVDELING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 48
Forretningsadresse: Søndre berg 30, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.