FORVALTNINGSDATABASEN

SØNDRE VESTFOLD FENGSEL LARVIK AVDELING (Orgnr. 874730122)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874730122
Navn/foretaksnavn: SØNDRE VESTFOLD FENGSEL LARVIK AVDELING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Herregårdssletta 2, 3257 LARVIK
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.