FORVALTNINGSDATABASEN

ARENDAL POLITISTASJON (Orgnr. 874731862)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874731862
Navn/foretaksnavn: ARENDAL POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 112
Forretningsadresse: Kirkegaten 2A, 4836 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.