FORVALTNINGSDATABASEN

AGDER POLITIDISTRIKT (Orgnr. 983998275)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983998275
Navn/foretaksnavn: AGDER POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 875
Forretningsadresse: Tollbodgata 45, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 514 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 05-12-2001
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57418

Lenker til interne ressurser