FORVALTNINGSDATABASEN

STAVANGER FENGSEL (Orgnr. 874736902)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874736902
Navn/foretaksnavn: STAVANGER FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 89
Forretningsadresse: Grødemveien 30, 4029 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5031, 4004 STAVANGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet