FORVALTNINGSDATABASEN

ØYGARDEN POLITISTASJON (Orgnr. 874740292)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874740292
Navn/foretaksnavn: ØYGARDEN POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Skjenet 4, 5354 STRAUME
Forretningskommune: ØYGARDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.