FORVALTNINGSDATABASEN

VEST POLITIDISTRIKT (Orgnr. 983998461)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983998461
Navn/foretaksnavn: VEST POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1553
Forretningsadresse: Allehelgens gate 6, 5016 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 05-12-2001
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57416

Lenker til interne ressurser