FORVALTNINGSDATABASEN

NORDHORDLAND POLITISTASJON (Orgnr. 874740322)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874740322
Navn/foretaksnavn: NORDHORDLAND POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 46
Forretningsadresse: Kvernhushaugane 2, 5914 ISDALSTØ
Forretningskommune: ALVER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.