FORVALTNINGSDATABASEN

SMØLA POLITISTASJON (Orgnr. 874747092)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874747092
Navn/foretaksnavn: SMØLA POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Hopen, 6570 SMØLA
Forretningskommune: SMØLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.