FORVALTNINGSDATABASEN

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT (Orgnr. 974764113)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974764113
Navn/foretaksnavn: MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 724
Forretningsadresse: Nedre Strandgate 50, 6005 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57415

Lenker til interne ressurser