FORVALTNINGSDATABASEN

VANYLVEN POLITISTASJON (Orgnr. 874747262)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874747262
Navn/foretaksnavn: VANYLVEN POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Vanylven Rådhus, 6143 FISKÅ
Forretningskommune: VANYLVEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1353 , Sentrum, 6001 ÅLESUND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.