FORVALTNINGSDATABASEN

OPPDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 874749982)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874749982
Navn/foretaksnavn: OPPDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 OPPDAL
Forretningskommune: OPPDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 94, 7341 OPPDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.