FORVALTNINGSDATABASEN

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT (Orgnr. 983998631)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983998631
Navn/foretaksnavn: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1226
Forretningsadresse: Gryta 4, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2475 Torgarden, 7005 TRONDHEIM
Registrert dato: 05-12-2001
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57414

Lenker til interne ressurser