FORVALTNINGSDATABASEN

MIDTRE GAULDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 874750042)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874750042
Navn/foretaksnavn: MIDTRE GAULDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Gaula Senter/nSvartøyveien 19A, 7290 STØREN
Forretningskommune: MIDTRE GAULDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.