FORVALTNINGSDATABASEN

STEINKJER POLITISTASJON (Orgnr. 874753262)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874753262
Navn/foretaksnavn: STEINKJER POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 130
Forretningsadresse: Statens hus/nStrandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2620, 7734 STEINKJER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.