FORVALTNINGSDATABASEN

HAMMERFEST POLITIHUS (Orgnr. 874759082)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874759082
Navn/foretaksnavn: HAMMERFEST POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 77
Forretningsadresse: Parkgata 16, 9600 HAMMERFEST
Forretningskommune: HAMMERFEST
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.