FORVALTNINGSDATABASEN

FINNMARK POLITIDISTRIKT (Orgnr. 984000049)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984000049
Navn/foretaksnavn: FINNMARK POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 563
Forretningsadresse: Rådhussvingen 1, 9900 KIRKENES
Forretningskommune: SØR-VARANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 06-12-2001
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57410

Lenker til interne ressurser