FORVALTNINGSDATABASEN

PORSANGER POLITIHUS (Orgnr. 874759112)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874759112
Navn/foretaksnavn: PORSANGER POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Arne M Holdens vei, 9700 LAKSELV
Forretningskommune: PORSANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 501, 9917 KIRKENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.