FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-TRØNDELAG FRIOMSORGSKONTOR AVD TRONDHEIM (Orgnr. 874886572)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874886572
Navn/foretaksnavn: SØR-TRØNDELAG FRIOMSORGSKONTOR AVD TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Kongens gate 60, 7012 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 694, 4302 SANDNES
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.